Thỏa thuận hàng hóa

Khi sử dụng dịch vụ của iCHINA COMPANY, quý khách mặc định đã đồng ý với chúng tôi về thỏa thuận hàng hóa được nêu chi tiết trong bản “Thỏa thuận cung cấp dịch vụ”. Khi có vấn đề phát sinh về hàng hóa, hai bên sẽ xử lý trên nguyên tắc đã nếu trong “Chính sách bồi thường và hoàn trả”.

HỖ TRỢ MIỄN PHÍ

Fanpage

Bạn đã gửi câu hỏi thành công!