Hướng dẫn theo dõi hành trình kiện hàng trong quá trình vận chuyển tại nội địa Trung Quốc

Khi sử dụng dịch vụ Order Taobao - Đặt hàng Trung Quốc do bộ phận DATHANG.CN @ iCHINA COMPANY xử lý, tại trạng thái đơn hàng là "ĐHC Đặt hàng", quý khách có thể theo dõi hành trình đơn hàng của mình đang được vận chuyển tại Trung Quốc như nào, đã được NCC phát đi hay chưa, và đã về kho của Dathang.CN tại Trung Quốc hay chưa. 

 

Qúy khách truy cập: https://khachhang.ichina.vn

Cột tính năng bên tay trái, chọn DỊCH VỤ / Đặt hàng / ĐHC Đặt hàng. Tại đây quý khách sẽ thấy những đơn hàng đã được Đặt hàng thành công của mình. 

Để theo dõi hành trình kiện hàng của mình, quý khách nhấp vào nút "HÀNH TRÌNH KIỆN HÀNG". Tại đây sẽ có đầy đủ thông tin về hành trình kiện hàng của quý khách.

Theo dõi đơn hàng DATHANG.CN

 

Khi đơn hàng của quý khách được nhà cung cấp phát hàng đi thành công, quý khách có thể kiểm tra hành trình kiện hàng của mình trong quá trình vận chuyển nội địa : 

hướng dẫn theo dõi đơn hàng DATHANG.CN

theo dõi đơn hàng DATHANG.CN

 

 

HỖ TRỢ MIỄN PHÍ

Fanpage

Bạn đã gửi câu hỏi thành công!