điều khoản & chính sách

Chính sách bảo mật thông tin

12/08/2017

Chính sách bảo mật thông tin

Chính sách bảo mật thông tin là bản chính sách nêu rõ những điều khoản và phạm vi sử dụng thông tin cá nhân của iCHINA COMPANY trong quá trình cung cấp dịch vụ dành cho quý khách.

Xem thêm
Thỏa thuận hàng hóa

01/08/2017

Thỏa thuận hàng hóa

Bản thỏa thuận về hàng hóa giữa hai bên khi quý khách sử dụng dịch vụ tại iCHINA COMPANY

Xem thêm
Chính sách giao nhận nội địa

01/08/2017

Chính sách giao nhận nội địa

Chính sách giao nhận hàng hóa tại nội địa Việt Nam

Xem thêm
Thỏa thuận thanh toán

01/08/2017

Thỏa thuận thanh toán

Thoản thuận về thanh toán phí dịch vụ khi sử dụng dịch vụ tại iCHINA COMPANY.

Xem thêm
Thỏa thuận cung cấp dịch vụ

01/08/2017

Thỏa thuận cung cấp dịch vụ

Bản thỏa thuận này là giao ước mặc địch trong việc cung cấp các dịch vụ của iCHINA.,jsc. Khi sử dụng dịch vụ, chúng tôi mặc định quý khách đã đọc, hiểu rõ và đồng ý với những điều khoản tại bản thỏa thuận này.

Xem thêm
Chính sách bồi thường và hoàn trả

01/08/2017

Chính sách bồi thường và hoàn trả

Bản Chính sách bồi thường và hoàn trả này là bản chính sách mặc định iCHINA.,jsc áp dụng khi phát sinh các sự cố không mong muốn trong quá trình cung cấp dịch vụ. Mặc định khi sử dụng bất kỳ một trong những dịch vụ của chúng tôi đồng nghĩa với việc quý khách đã thông qua Chính sách này. Chúng tôi không mong muốn phải sử dụng tới Chính sách này, nhưng đây là tôn chỉ mặc định thể hiện rõ ràng trách nhiệm mỗi bên trong quá trình hợp tác đôi bên cùng có lợi.

Xem thêm
Thỏa thuận bảo hiểm hàng hóa

01/08/2017

Thỏa thuận bảo hiểm hàng hóa

Bảo hiểm hàng hoá (áp dụng cho dịch vụ Chuyenhang.CN) tức là ngoài phí dịch vụ của chúng tôi, quý khách có trách nhiệm chi trả một chi phí để đạt được sự an toàn tối đa cho lô hàng của mình. Chi phí này được tính theo phần trăm giá trị của lô hàng.

Xem thêm

HỖ TRỢ MIỄN PHÍ

Fanpage

Bạn đã gửi câu hỏi thành công!