Chính sách giao nhận nội địa

Căn cứ từng dịch vụ cụ thể, việc giao nhận nội địa sẽ do quý khách chỉ định và chịu toàn bộ chi phí phát sinh (nếu có).

Ngoài ra : Quý khách chịu trách nhiệm về uy tín của đơn vị được quý khách ủy quyền giao nhận nội địa.

HỖ TRỢ MIỄN PHÍ

Fanpage

Bạn đã gửi câu hỏi thành công!